Dialoog en besluitvorming

Mensen investeren graag in relaties als ze merken dat de ander echt luistert en wanneer ze au serieux genomen worden.

We moeten blijven investeren in een goed gesprek en de dialoog. Een echt gesprek helpt om te verwoorden wat er speelt, om taboes te doorbreken en om iets in beweging te brengen.

Succesvol zijn in samenwerken is onder meer weten hoe met dilemma’s, tegenstellingen en conflicten omgaan, de wijsheid van het collectief gebruiken, luisteren naar de stem van de minderheid, momenten creëren om waarachtige gesprekken te voeren en de dialoog op gang te brengen. Momenten waarop de gezamenlijke verhalen gedeeld worden en zo nodig ter discussie gesteld en verbeterd worden.

Different Views is jouw partner als je naar manieren zoekt om:

 • de dialoog terug op gang te brengen
 • beter te worden in gespreksvaardigheden
 • als persoon/team conflictvaardiger te worden
 • inzicht te krijgen in conflicten en bijbehorend gedrag
 • blokkades in samenwerking te bespreken
 • handvaten te ontwikkelen om beter om te gaan met verschillen
 • interactie, participatie en besluitvorming op gang te brengen
 • samen moedige gesprekken te voeren, de wijsheid naar boven te halen en om de verschillen met elkaar te verbinden.
 • de kracht van de hele groep in te zetten om tot gemeenschappelijke, breed gedragen besluiten te komen.
 • tegenstellingen op organisatie-, team- en individueel niveau ten volle te benutten bij het nemen van beslissingen.
 • verschillende perspectieven te verbinden, niet of-of maar én-én.

“Organisaties en leiders die erin slagen om verschillen te verbinden creëren waarde voor ontwikkeling en groei.

– Lili Matthijs –

Aanbod

Om te werken rond communicatie, dialoog en besluitvorming zijn er verschillende mogelijkheden.

Kampvuurgesprek voor inclusieve besluitvorming

Mét of zonder een echt kampvuur

De dialoog weer op gang brengen

Als bemiddelaar help ik te zeggen wat er moet gezegd worden in een veilige sfeer.

Als bemiddelaar laat ik inzichten groeien en geef ik ruimte aan ieders standpunt en gevoel om tot oplossingen en krachtige besluiten te komen.

 • Bemiddeling bij conflicten binnen teams of tussen werknemers
 • Bemiddeling bij conflicten tussen werknemer en leidinggevende/directie
 • Bemiddeling bij conflicten met en stakeholders

Storycirkel

Verhalen ophalen, met elkaar delen en betekenis geven

Volgens de methode van Deep Democracy

Deep Democrazcy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Vanuit de overtuiging dat de krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

Ik ben opgeleid tot practitioner Deep Democrazcy

Trainingen

Als trainer verbind ik verwachtingen en behoeften met inzichten én leerervaringen. Trainingsprogramma’s zijn maatwerk. Praktisch én ervaringsgericht. Trainingen kunnen gecombineerd worden met individuele coaching en /of intervisie.

Programma’s voor zaakvoerders en leidinggevenden

 • Gedoe in mijn organisatie/ team begrijpen en erop reageren
 • Maatwerk op basis van behoeften

Programma’s voor iedereen die betere gesprekken wil voeren

 • Oplossingsgericht en verbindend communiceren
 • De kunst van dialoog voeren
 • Maatwerk op basis van behoeften

Faciliteren van dialoog én debat

Dé dialoog faciliteren bij dilemma’s en besluitvorming

Dialogen met diverse stakeholders en belanghebbenden

Workshop moeilijke gesprekken voeren

Voor iedereen die wil oefenen met het voeren van moedige gesprekken

Teamontwikkeling

De focus is altijd afgestemd op de noden van de individuele collega, team als geheel, de organisatie of stakeholders.

De dialoog en verhalen nemen we in elk traject mee.

Keynote spreker

“Het is essentieel dat je elkaar regelmatig in de ogen kijkt. Echt kijkt.

– Lili Matthijs –