Stem geven aan jouw verhaal

“De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het aanschouwen van nieuwe landschappen, maar uit het opnieuw leren kijken”- Marcel Proust

Wil je inzicht krijgen in je eigen levensverhaal?

 • Inzicht in je eigen verhaal voedt je persoonlijk bewustzijn, je verdere persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen.

Wil je nog meer je eigen plek innemen?

Tal van dilemma’s, onverzoenbare doelen of gedachten houden je tegen om je eigen pad te gaan. Tegelijk wil je keuzes maken en heb je nog een extra duw in de rug nodig. Zodat jij je eigen verhaal verder kleur kan geven. 

Werken met jouw persoonlijk verhaal is de rode draad doorheen het traject. Hoe gaf jij het al vorm en wat wil je er nog van maken?

Ga de dialoog aan met jezelf en maak daarvoor een paar dagen vrij. 

Programma:

Ieder mens is uniek en daarom staat maatwerk voorop.

Het traject bestaat uit:

 • 5 individuele coachingsessies
 • Persoonlijke (creatieve) opdrachten
 • Waardevolle optie: gecombineerd met meerdaags individueel wandeltraject in de Vlaamse Ardennen en/of over de taalgrens, dicht bij de natuur en jezelf.

Bonus:
Je krijgt een mooi en persoonlijk luisterportret waarin jij stem geeft aan jouw verhaal. 

Wat levert het je op?

 • Je (her)ontdekt je unieke innerlijke wereld en kan het vertalen naar hoe je het kan inzetten in de buitenwereld
 • Je kan betekenis geven aan wat er geweest is en wat er nu gebeurt.
 • Je ontdekt wat voor jou werkelijk belangrijk is
 • Je ziet thema’s, verbanden en patronen en kijkt hoe je daar in de toekomst verder vorm wil aan geven
 • Je exploreert, erkent, omarmt en verbindt tegenstellingen of spanningsvelden in jezelf
 • Je krijgt inzicht op een dieper niveau en hernieuwde inspiratie om stappen te zetten voor jouw toekomstig verhaal
 • Je visualiseert je gedroomde toekomst en geeft het een eerste vorm.
 • Je kan makkelijker communiceren over jezelf
 • Je maakt bewuste keuzes

Geprikkeld?