Storytelling & storylistening  

We worstelen wat af in organisatieveranderingen, of we nu de verandering zelf opzetten, er leiding aan geven, erover communiceren of er deel van uitmaken als medewerker.

Storylistening-en storytelling zijn cruciale skills om mensen met elkaar te verbinden, in beweging te brengen, te inspireren, houvast en richting te geven

Duurzame organisaties bestaan in de gezamenlijke verhalen en ontstaan in de dialoog.

Kijk even verder om te zien of Different views iets voor jou kan betekenen 

Waardengedreven leiden met een verhaal

Geef jij leiding aan verandering en wil je een goed verhaal om betekenis en richting te geven en iets in beweging te zetten?

Er zijn verschillende soorten verhalen. Vraag jij je af welk soort verhaal er best past?

Wil je overtuigen met rationele argumenten én ook emotioneel raken, met andere woorden, meer hoofden én harten raken?

 

Traject bij verandering

Wat houdt je bezig? Een reorganisatie, fusie, cultuurverandering, implementatie van een nieuw systeem, strategieverandering, verbetering van processen, samenwerking, leidingsstijl, commitment, draagvlak…?

Sta je ervoor open om inzichten te halen uit verhalen in de onderstroom  zodat je interventies op het spoor komt en kan bijsturen?

Wil je de dialoog tussen alle betrokkenen  niet uit de weg gaan en gezamenlijk de veranderbestemming of nieuwe werkelijkheid  bereiken?

Via een traject gaan we aan de slag met authentieke  verhalen in het team of de organisatie die fungeren als richtingwijzer voor de volgende te nemen stap.

Storylistening – onderzoeken wat er leeft

Wil je begrijpen hoe medewerkers/klanten/bewoners/patiënten/cliënten een situatie/gebeurtenis/product/dienstverlening ervaren, waarom mensen niet in beweging komen, waarom een team vastloopt enz.

Kies de weg van de verhalen want die geven helder inzicht en wijzen de weg naar wat er nodig is. 

Wanneer kiezen voor narratief onderzoek?

 • Inzicht in organisatiecultuur:  welke verhalen tonen  gemeenschappelijke waarden, overtuigingen en veronderstellingen?
 • Verdieping van enquêtes  : zoals tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers, klanten, patiënten en cliënten .
 • Stakeholderinzichten: inzicht krijgen in wensen, ideeën, belangen en/of behoeften van verschillende stakeholders.
 • Thema’s in beeld: welke maatschappelijke thema’s spelen er?
 • Verandertrajecten in organisaties waarbij je meer inzicht wilt in waar je staat en wat er speelt in de onderstroom. Zo kan je interventies en communicatie goed laten aansluiten bij je doelgroep.

Storytelling workshop

Wil je samen relevante verhalen leren vinden, vormen en vertellen rond een bepaald thema?

Wil je raken,  aandacht vasthouden, inspireren?

Wil je storytelling inzetten in je sales?

De storytellingworkshop is ideaal als je :

relevante verhalen wil leren vinden, vormen en vertellen rond een bepaald thema.

wil raken, aandacht vasthouden, inspireren, input verzamelen, begrijpen.

Versterk je ondernemersverhaal

Wil je als ondernemer nog meer tonen wie je bent, waarom je doet wat je doet, waar je voor staat en gaat via de weg van storytelling?

Als team op verhaal komen

Op zoek naar een verbindende dag met de kracht van verhalen?

om elkaar ( terug) te vinden

om een vraagstuk te exploreren

om een nieuw verhaal te ontwikkelen dat dient als leidraad, houvast, richtingwijzer,…

Eigenlijk ben ik op één of andere manier al lang met verhalen bezig. Als kind al. Professioneel maakte ik radionieuwsverhalen en bij HR Square schreef ik jarenlang artikels op basis van gesprekken die ik voerde.

Voor Arabel werkte ik mee aan een e-book ‘Hoe struikelstenen stapstenen worden’. Ik ging in gesprek met mensen die na kanker terug aan het werk gingen. Het werden verhalen vol kracht en inspiratie voor anderen.

Different Views is jouw partner als je op zoek bent naar manieren om:

 • met verhalen te werken in veranderingstrajecten, branding, visievorming, leiderschap en  samenwerking
 • patronen en thema’s te vinden die leven in functie van volgende interventies op maat
 • medewerkers mee te krijgen
 • trajecten en rituelen vorm te geven
 • je stem en al wat die te vertellen heeft, te laten horen
 • je persoonlijk levensverhaal verder vorm te geven
 • te verrassen met een luisterportret

“Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt”

– Peter F. Drucker –

Gerealiseerde projecten

Arabel

Voor Arabel werkte ik mee aan een e-book ‘Hoe struikelstenen stapstenen worden’. Ik ging in gesprek met mensen die na kanker terug aan het werk gingen. Het werden verhalen vol kracht en inspiratie voor anderen.

Coaching for heroes

Voor Coaching for Heroes vzw schreef ik een organisatieverhaal en maakte ik er ook een luisterportret van.

Wicked Architects

Als geëngageerd Storyweaver ga ik achter de schermen van het onderzoeksproject Wicked Architects in gesprek met mensen die ondernemend zijn in complexe vraagstukken. Ik schreef hun verhaal of maakte er een luisterverhaal van.

Wicked Architects kadert in een praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoeksproject van ICLL Leuven-Limburg en versterkt ondernemerschap in Vlaanderen.

Meer inspiratie vind je op www.wicked-architects.be

Odisee: Verzamelen wat er leeft tijdens Corona

In het kader van een trainingsopdracht haalde ik verhalen op bij docenten Sociaal Werk, op de campus in Brussel.

Het thema was de impact van Corona.  Wat wil men behouden en loslaten in deze tijd?

Via een narratieve prikkelvraag kreeg ik verhalen die inzicht gaven in de ideale manier van werken en hoe men naar zijn vakgebied keek. Patronen en betekenissen kwamen naar boven.

Aan elk verhaal gaven we betekenis. Hieronder lees je een fragment uit één verhaal dat ondermeer gaat over van betekenis zijn en wederkerigheid.

“Er waren verschillende momenten waarbij ik online een intens contact had met studenten. Dat had ik niet verwacht, ik stond echt sceptisch tegenover dat hele online gebeuren. Het één op één contact lukte uiteindelijk wel goed. Ik vraag me af hoe dat komt? Ik had ook meer contacten in kleine groepjes. Ik ondervond dat daar ook mijn sterkte ligt, om met kleine groepjes te werken, De intensiteit in kleine groep, bereik ik niet als ik met 12 of 16 werk. Fascinerend wel.

Ja, in grote groepen ligt een drempel. Eenmaal die drempel overschreden, zakt die intensiteit of die betrokkenheid op één of andere manier. Dat is mijn beleving. Met twee of drie is iedereen hard betrokken, kan je je niet verstoppen en  alles en iedereen is aan de orde.  En ook wat er speelt op dat moment, dat vind ik zo interessant. Op zich is dat niet nieuw voor mij omdat ik ook therapeut ben maar dat ik dat nu ervaren heb tijdens Corona, dat was nieuw. Die intensiteit ook digitaal kunnen ervaren.

Ik heb precies ook meer contact gehad met mijn studenten, dat was heel gemakkelijk via Teams. Ik vind dat ik met een aantal studenten een ander contact had. Je neemt  je rol als docent wel op maar toch spreek je meer vanuit gelijkwaardigheid of gelijkheid. Dat was zeker ook zo aan het begin van die crisis. Maar wat ik als zo  bijzonder heb ervaren, is dat je allebei voor het eerst samen door iets gezamenlijks gaat. Die eerste weken waren bij mij toch ook wel bijzonder intens, ik ervaarde toch wel wat onrust en stress en ik vond dat wel bijzonder om daar met de studenten over uit te wisselen, en ook mijn ervaring daarin te vertellen.

Hetzelfde meemaken, in hetzelfde schuitje zitten en daarover uitwisselen. Daar is een wederkerigheid ontstaan die ik zonder die crisis niet gehad zou hebben. En dat is iets dat ik wel meepak, meer inzetten op die wederkerigheid. Dat gaat ook voor een stuk over transparantie en authenticiteit. Wat vertel je over jezelf, sowieso laat je meer zien over jezelf. Ik vond dat wel iets bijzonder…”

“Gebruik verhalen als eyeopener, als betekenis, als instrument voor groei en verandering, om inzicht te krijgen in de onderstroom”

– Lili Matthijs –

"Toen de corona-crisis startte, richtten we met enkele ervaren coaches Coaching for Heroes op. We wilden een spreekwoordelijk overstroomgebied bieden aan zorginstellingen. We wisten dat deze sector het zwaar te verduren zou krijgen en dat er onvoldoende psycho-emotionele opvangcapaciteit zou zijn. Na de eerste golf, wilden we even stil staan bij de werking en focus van onze vzw. Dit hadden we nodig om verder te kunnen timmeren aan onze weg. En zo kwam Lili op ons pad. Ze voerde gesprekken doorheen heel onze vzw en haalde het net voor ons op. Dat leidde tot een knappe oogst. We kregen een helder beeld van onze kracht, onze drive en we kregen ook zicht op onze te ontwikkelen punten. Het was vooral bijzonder ontroerend om Lili ons verhaal te horen vertellen. Haar verhaal voelde als in de spiegel kijken met een warme gloed van erkenning voor het werk dat we hadden neergezet. Hier kan een droge missie/visie-oefening niet tegenop. Ik vermoed dat elk van ons later nog zal teruggrijpen naar wat Lili voor ons gemaakt heeft. En dan heb ik het nog niet gehad over de stem van Lili, maar die moet je zelf leren kennen …"

Philippe Bailleurervaren gids voor Organisatie Vernieuwing en auteur van o.a.Trauma in organisaties en Stuck