Organisatieverhalen

Storylistening-en storytelling zijn cruciale skills om mensen met elkaar te verbinden, in beweging te brengen, te inspireren, houvast en richting te geven

Duurzame organisaties bestaan in de gezamenlijke verhalen en ontstaan in de dialoog.

Heeft de verandering in jouw organisatie een krachtig verhaal nodig om medewerkers te verbinden met het grotere geheel? Of wil je je visieverhaal helder voor de buitenwereld of stakeholders? Is er een verhaal nodig dat jullie identiteit uitdraagt?

Verhalen geven inzicht in het hart en de ziel van een organisatie, in datgene wat zo vaak als ongrijpbaar wordt gezien: de organisatiecultuur.

Ik help je graag bij het vinden, vormen en vertellen van jullie verhaal

Of vraag je je eerder af welke duurzame interventies ontwikkeld kunnen worden bij verandering, leer-, leiderschaps-of samenwerkings-en samenlevingstrajecten. Via een storylistening-en storytellingtraject gaan we aan de slag met de bestaande verhalen die fungeren als richtingwijzer voor de volgende te nemen stap.

Leiderschapsverhalen

Als leider op zoek naar manieren om publiek/teams te inspireren of mee te krijgen bij verandering?

Wil je overtuigen met rationele argumenten én ook emotioneel raken, met andere woorden, meer hoofden én harten raken?

Ondernemersverhalen

Als bezielde ondernemer wil je meer dan een pitch. Je verlangt dat (potentiële) klanten jouw unieke waarde helemaal begrijpen en/of doorvoelen.  Verhalen kunnen daarbij helpen.

Ik help je graag je verhalen ontdekken, vormen en vertellen!

Boven-en onderstroom
verbinden met elkaar  door verhalen

In elke organisatie is er een bovenstroom, het rationele: feiten, cijfers, grafieken, waarden, documenten, KPI’s enz . De onderstroom bestaat uit emoties, ervaringen, gevoelens, belevingen enzovoort. Ik geloof dat organisaties die de onder- en bovenstroom met elkaar weten te verbinden, wijs zijn. Want de twee beïnvloeden elkaar.

Verhalen tot leven laten komen

Verhalen vertellen wat er écht gedacht en gevoeld wordt; ze laten de kracht, emoties, dilemma’s en worstelingen zien van managers, medewerkers en externe relaties. 

Hoe kan een verhaal op maat eruitzien of klinken? 

Voor Coaching for Heroes vzw schreef ik een organisatieverhaal en maakte ik er ook een luisterportret van.

Eigenlijk ben ik op één of andere manier al lang met verhalen bezig. Als kind al. Professioneel maakte ik radionieuwsverhalen en bij HR Square schreef ik jarenlang artikels op basis van gesprekken die ik voerde.

Voor Arabel werkte ik mee aan een e-book ‘Hoe struikelstenen stapstenen worden’. Ik ging in gesprek met mensen die na kanker terug aan het werk gingen. Het werden verhalen vol kracht en inspiratie voor anderen.

Different Views is jouw partner als je op zoek bent naar manieren om:

  • met verhalen te werken in veranderingstrajecten, branding, visievorming, leiderschap en  samenwerking
  • patronen en thema’s te vinden die leven in functie van volgende interventies op maat
  • medewerkers mee te krijgen
  • trajecten en rituelen vorm te geven
  • je stem en al wat die te vertellen heeft, te laten horen
  • je persoonlijk levensverhaal verder vorm te geven
  • te verrassen met een luisterportret

“Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt”

– Peter F. Drucker –

Aanbod

Om te werken met verhalen zijn er verschillende mogelijkheden

Storylistening & storytelling

Different views verzamelt verschillende perspectieven en verhalen om duurzame interventies te ontwikkelen bij verandering, leer-, leiderschaps-of samenwerkings-en samenlevingstrajecten

  • Verhalen verzamelen en betekenis geven als basis voor de nieuwe werkelijkheid
  • Een gemeenschappelijk verhaal brengen of een verhaal waarin de verschillen verenigbaar zijn
  • In dialoog gaan om tot de juiste interventies te komen.

Aan de slag met je levensverhaal

Persoonlijk ontwikkelingstraject met je levensverhaal als rode draad

Storycirkel

Verhalen ophalen, met elkaar delen en betekenis geven

Luisterportret

In de privésfeer maak ik persoonlijke en warme audioverhalen om te schenken. Daarvoor kan je een kijkje nemen op www.luisterportret.be

Audioverhalen geven ook kracht in organisaties

In een portret van jou als ‘zelfstandige met een missie‘ leggen we je visie, missie, aanbod en waarden vast, zodat je de bezoekers van je website laat horen waar jij voor staat.

Laat in een bedrijfsportret van jouw organisatie je afdelingen of diensten tot leven komen door medewerkers, klanten, bezoekers, deelnemers of partners aan het woord te laten. Laat ze vertellen over wat ze ervaren bij jouw dienst of product of laat ze vertellen wat ze aan het doen zijn…

Als kleine zelfstandige of als bedrijfsleider kan je je unieke troeven uitspelen. Een luisterportret wordt dan een mooi en origineel onderdeel van uw marketingmix. U kunt het gebruiken op uw website en sociale media.

Organiseer je regelmatig events of workshops? Leg in een portret van je event impressies van bezoekers of deelnemers vast, met net iets meer dan “het was geweldig”. Met authentieke testimonials trek je extra volk aan voor je volgende evenement.

In een podcast interviewreeks laat je je stem horen. Met welke wijsheid wil jij anderen inspireren? Samen creëren we jouw boodschap die je de wereld wil insturen.

Wil je iemand verrassen in je organisatie met een leuke boodschap? Iemand die je in de bloemetjes wil zetten, iemand die op pensioen vertrekt? Schenk een luisterportret!

Wil je een audio-opname inzetten in een verander-, leer of leiderschapstraject en/of ritueel in je organisatie? Het kan een extra element zijn om mensen mee te nemen en te raken.

Gerealiseerde projecten

Arabel

Voor Arabel werkte ik mee aan een e-book ‘Hoe struikelstenen stapstenen worden’. Ik ging in gesprek met mensen die na kanker terug aan het werk gingen. Het werden verhalen vol kracht en inspiratie voor anderen.

Coaching for heroes

Voor Coaching for Heroes vzw schreef ik een organisatieverhaal en maakte ik er ook een luisterportret van.

Wicked Architects

Als geëngageerd Storyweaver ga ik achter de schermen van het onderzoeksproject Wicked Architects in gesprek met mensen die ondernemend zijn in complexe vraagstukken. Ik schreef hun verhaal of maakte er een luisterverhaal van.

Wicked Architects kadert in een praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoeksproject van ICLL Leuven-Limburg en versterkt ondernemerschap in Vlaanderen.

Meer inspiratie vind je op www.wicked-architects.be

Odisee: Verzamelen wat er leeft tijdens Corona

In het kader van een trainingsopdracht haalde ik verhalen op bij docenten Sociaal Werk, op de campus in Brussel.

Het thema was de impact van Corona.  Wat wil men behouden en loslaten in deze tijd?

Via een narratieve prikkelvraag kreeg ik verhalen die inzicht gaven in de ideale manier van werken en hoe men naar zijn vakgebied keek. Patronen en betekenissen kwamen naar boven.

Aan elk verhaal gaven we betekenis. Hieronder lees je een fragment uit één verhaal dat ondermeer gaat over van betekenis zijn en wederkerigheid.

“Er waren verschillende momenten waarbij ik online een intens contact had met studenten. Dat had ik niet verwacht, ik stond echt sceptisch tegenover dat hele online gebeuren. Het één op één contact lukte uiteindelijk wel goed. Ik vraag me af hoe dat komt? Ik had ook meer contacten in kleine groepjes. Ik ondervond dat daar ook mijn sterkte ligt, om met kleine groepjes te werken, De intensiteit in kleine groep, bereik ik niet als ik met 12 of 16 werk. Fascinerend wel.

Ja, in grote groepen ligt een drempel. Eenmaal die drempel overschreden, zakt die intensiteit of die betrokkenheid op één of andere manier. Dat is mijn beleving. Met twee of drie is iedereen hard betrokken, kan je je niet verstoppen en  alles en iedereen is aan de orde.  En ook wat er speelt op dat moment, dat vind ik zo interessant. Op zich is dat niet nieuw voor mij omdat ik ook therapeut ben maar dat ik dat nu ervaren heb tijdens Corona, dat was nieuw. Die intensiteit ook digitaal kunnen ervaren.

Ik heb precies ook meer contact gehad met mijn studenten, dat was heel gemakkelijk via Teams. Ik vind dat ik met een aantal studenten een ander contact had. Je neemt  je rol als docent wel op maar toch spreek je meer vanuit gelijkwaardigheid of gelijkheid. Dat was zeker ook zo aan het begin van die crisis. Maar wat ik als zo  bijzonder heb ervaren, is dat je allebei voor het eerst samen door iets gezamenlijks gaat. Die eerste weken waren bij mij toch ook wel bijzonder intens, ik ervaarde toch wel wat onrust en stress en ik vond dat wel bijzonder om daar met de studenten over uit te wisselen, en ook mijn ervaring daarin te vertellen.

Hetzelfde meemaken, in hetzelfde schuitje zitten en daarover uitwisselen. Daar is een wederkerigheid ontstaan die ik zonder die crisis niet gehad zou hebben. En dat is iets dat ik wel meepak, meer inzetten op die wederkerigheid. Dat gaat ook voor een stuk over transparantie en authenticiteit. Wat vertel je over jezelf, sowieso laat je meer zien over jezelf. Ik vond dat wel iets bijzonder…”

“Gebruik verhalen als eyeopener, als betekenis, als instrument voor groei en verandering, om inzicht te krijgen in de onderstroom”

– Lili Matthijs –

"Toen de corona-crisis startte, richtten we met enkele ervaren coaches Coaching for Heroes op. We wilden een spreekwoordelijk overstroomgebied bieden aan zorginstellingen. We wisten dat deze sector het zwaar te verduren zou krijgen en dat er onvoldoende psycho-emotionele opvangcapaciteit zou zijn. Na de eerste golf, wilden we even stil staan bij de werking en focus van onze vzw. Dit hadden we nodig om verder te kunnen timmeren aan onze weg. En zo kwam Lili op ons pad. Ze voerde gesprekken doorheen heel onze vzw en haalde het net voor ons op. Dat leidde tot een knappe oogst. We kregen een helder beeld van onze kracht, onze drive en we kregen ook zicht op onze te ontwikkelen punten. Het was vooral bijzonder ontroerend om Lili ons verhaal te horen vertellen. Haar verhaal voelde als in de spiegel kijken met een warme gloed van erkenning voor het werk dat we hadden neergezet. Hier kan een droge missie/visie-oefening niet tegenop. Ik vermoed dat elk van ons later nog zal teruggrijpen naar wat Lili voor ons gemaakt heeft. En dan heb ik het nog niet gehad over de stem van Lili, maar die moet je zelf leren kennen …"

Philippe Bailleurervaren gids voor Organisatie Vernieuwing en auteur van o.a.Trauma in organisaties en Stuck