Goeiedag, ik ben Lili Matthijs.

Different Views nodigt uit om verwonderd te blijven over jezelf én de ander.
Laat me duiken in de onderstroom zodat ik authentieke verhalen kan ophalen.

Wat me typeert

- Waardegericht, empathisch, onbevooroordeeld, betrokken, humor
- Bevordert vernieuwing, verbeelding en creativiteit
- Moedigt aan om dingen vanuit meerdere invalshoeken te bekijken

 

- Maakt onderliggende verbanden en betekenissen zichtbaar
- Inspireert teams en brengt ze samen
- Vermogen om anderen te helpen zich te ontwikkelen en veranderingen tot stand te brengen die mensen ten goede komen

Verbinder en bruggenbouwer

De rode draad in mijn werk is verbinden, met jezelf en de ander, via de dialoog en verhalen.

Verhalen geven inzicht en betekenis. Ik maak verhalen op maat. Ik haal ze op, vorm ze en geef ze terug zodat ze iets in beweging zetten bij jezelf of in de organisatie. Daarnaast verbinden de verhalen mensen.

Als Storypractitioner wil ik door verhalen mensen, teams en organisaties meer inzicht geven in de wijsheid die er is zodat er betere beslissingen genomen worden over de volgende te nemen stap. Dat zorgt finaal ook voor meer draagvlak en betrokkenheid.

Als coach, trainer en bemiddelaar help ik mensen/teams te zeggen wat er moet gezegd worden en leer ik om te gaan met tegenstellingen, verschillen en spanningen.

Ik wil mensen, teams en leiders sterker laten zijn in relaties, zodat ze prettiger en met meer goesting communiceren, samenwerken en leven.

“Ik geloof dat verschillende invalshoeken en inzichten nodig zijn om de wijsheid te voeden en het engagement te vergroten.”

“Ik geloof in de kracht van een goed gesprek en gezonde relaties als voedingsbodem voor iets nieuws dat kan ontstaan.”

“Ik geloof dat als je dicht bij jezelf staat, je fysiek en mentaal gezonder bent.”

Mijn drijfveer is om kleur aan te brengen tussen zwart en wit. Ik geloof in de grijze zone die zichtbaar wordt als je vanuit een andere hoek kijkt. In alles wat ik doe, nodig ik uit om verwonderd te blijven voor nieuwe inzichten. Vandaar Different Views. Ik zie mezelf als een verbinder en bruggenbouwer via het aanreiken van vragen, perspectieven en verhalen. Ik neem niets voor waarheid aan en kijk welke andere perspectieven er nog zijn.

Hoe

Maatwerk is essentieel voor het slagen van elk traject. We bouwen de brug terwijl we erop lopen. Op die manier maken we het verschil.
Vertrouwen, verdieping, openheid, verbinding, eerlijkheid, creativiteit en speelsheid zijn de kernwaarden doorheen alle trajecten.
Grotere trajecten mogelijk in samenwerking met ervaren en gelijkgezinde collega’s.
Hieronder leest u enkele verhalen die de essentie van mijn werk weergeven.

Keuzes maken

“Ergens begin juli belde Virginie (45) me op. Mama van twee kinderen, gescheiden en een nieuwe partner. Ze was doorverwezen via een vriendin die ik twee jaar geleden gecoacht had. Ze moest een keuze maken over haar verdere loopbaan. Ze zat thuis met een burn-out. De derde al. “Ik heb een richting in mijn hoofd maar ik wil zeker zijn en ik heb nog een duwtje in de rug nodig.” Ik zei haar dat ze welkom was.

Een week later zat ze in mijn praktijk. Ik was met mijn volle aandacht bij haar. Met haar open blik vertelde ze over haar moeilijke privé-situatie, haar jobverleden en de reden van haar burn-outs. En dat ze zeker wist dat teruggaan naar haar huidige werkgever geen optie was. Wat dan wel? Het moest nu echt kloppen voor haar en ze wilde heel bewust een keuze maken. Ze legde me haar twee opties voor. “X of Y of is er nog iets anders?” Ik had goed geluisterd, vroeg geregeld door en was alert voor de rode draden in haar verhaal. Ik hoorde kwaliteiten, wat haar energie gaf en wat voor haar belangrijk was. Ik merkte ook een valkuil op. Ik vatte het voor haar samen en gaf het haar allemaal terug, als een spiegel. En ik maakte een brug naar haar huidige keuzes. “Ja, dat is ook waar. Als ik voor X kies, dan val ik weer in mijn valkuil.” Ik trok haar gezichtsveld open en we keken breder.

Er kwamen plots nieuwe inzichten en mogelijkheden. “Ze zei, je hebt me al goed geholpen, bedankt. Ik ga ermee aan de slag en kom graag nog eens terug na mijn verlof.“ Hoopvol en met een glimlach reed ze terug over de grens, Wallonië.”

De dialoog weer op gang trekken

“In volle Corona-tijd belde een collega-coach me op. Ze vroeg of ik nog bemiddelde. “Tuurlijk”, zei ik. Ze lichtte me in over een lopend teamtraject met 5 teammanagers en directie. Dat zat vast door spanningen tussen drie van hen, een teammanager, haar leidinggevende en de regiodirecteur. Omdat de coach intussen te veel betrokken was, vroeg ze of ik een bemiddelingstraject wilde opstarten om te deblokkeren. “Tuurlijk”, zei ik, “online?” “Ja, best wel. Corona hé”, antwoordde ze.

De teammanager had al verschillende zaken in het verleden aangekaart zonder dat er in haar beleving iets mee gedaan werd. Er werd wel geluisterd maar er veranderde niets. Het vertrouwen was weg en ze had het gevoel niet au serieux genomen te worden.

In de eerste sessie settelde ik een veilig klimaat en duidelijk kader. We maakten kennis en ieder kon zijn verhaal kwijt. Ik zorgde ervoor dat er kon gezegd worden wat er moest gezegd worden en dat er geluisterd werd naar elkaar. Er vielen tranen bij het vertellen of horen van elkaar. Ontgoocheling en ook begrip. En een voorzichtige ‘ we zien wel’. En ook “Ik doe mijn job graag maar op die manier kan ik niet meer verder”. In een tweede sessie werd er tijd gemaakt om echt met elkaar in gesprek te gaan over wat ze nodig hadden. Er kwam naar boven dat er ook spanningen waren door een andere collega. Spontaan ontstond het idee om daarover met het managementteam samen te komen om de neuzen in dezelfde richting te zetten. Dat bracht veel opluchting en dankbaarheid bij de collega die zich gepasseerd voelde. Een week later lieten ze weten dat ze klaar waren voor een volgende sessie. Het vertrouwen was terug hersteld en er was meer bewustwording rond een aantal zaken die speelden.Ik liet hen kijken naar wat ze al geoogst en geleerd hadden en wat ze gingen meenemen in het verdere teamtraject. Ze konden opnieuw verder met de teamcoaching. Ze bedankten me. “Graag gedaan, ik ben fier op jullie proces”, eindigde ik.”

Verzamelen wat er leeft

“Ik was aanwezig op een meeting die onrustig verliep. Er was ongenoegen over de gang van zaken en vooral over de communicatie. “We moeten goed weten wat er leeft, zodat we er gerichter kunnen op inspelen”, zei de regiodirecteur. Na afloop mocht ik verhalen verzamelen om beter te begrijpen wat er allemaal speelde. We kondigden aan wat de bedoeling was en ik ging daarna bij iedereen langs.

Het nam veel tijd in beslag want er moesten gesprekken gepland worden met mensen over drie shiften heen. “Heeft dit allemaal wel zin?“, kreeg ik vaak te horen. “Er wordt toch niets mee gedaan.” Ik begreep hun bezorgdheid en nam hen tegelijkertijd mee om open en eerlijk te zijn zodat we de nodige inzichten konden verzamelen om verder acties te ondernemen. Met een open en nieuwsgierige blik ving ik verhalen op van geëngageerde mensen die echt alleen maar wilden dat het goed gaat. Thema’s en patronen kwamen bovendrijven en werden teruggekoppeld aan de ganse groep en het managementteam. Samen beslisten we over de prioriteiten, er werden werkgroepen opgestart om acties verder uit te werken. De flow zat erin. De verhalen hadden hun werk gedaan en maakten de brug naar een nieuwe realiteit.”

Korte bio  in werk en opleiding

De rode draad in mijn professioneel leven is werken met mensen en hun manier waarop ze met zichzelf, elkaar en het groter geheel verbinden.

Als jonge professional startte ik met de rekrutering en selectie van zeer uiteenlopende profielen. Daarna werd ik trainer in communicatie en arbeidsattitudes bij de overheid, in de profit en non-profit sector. Daarnaast deed ik vooral soft HR en coaching. Ik ben al meer dan zeven jaar bezig met loopbanen van mensen in kleine en grote organisaties. Bij Odisee doceer en coach ik studenten personeelswerk in gespreksvaardigheden en ondersteun ook bij andere praktijkopdrachten.

Als creatieve generalist maakte ik ook enkele jaren radionieuws en mocht ik interviewen, monteren en nieuwslezen. Ik miste het mensenwerk en nam afscheid van de radio maar ik wilde wel verder interviewen. Dat resulteerde in vijf jaar artikels schrijven voor HR Square. Nu werk ik ook met verhalen, in de persoonlijke sfeer en bedrijfscontext. Daarnaast faciliteer ik trajecten, conflicten, train en coach ik op de werkvloer.

Levenslang leren en ontwikkelen is altijd mijn motto geweest. Het maakt van mij een beter mens én professional. Naast mijn basisopleiding in personeelswerk en agogiek, genoot ik tijdens mijn loopbaan al van heel wat professionele opleidingen: Master Teamcoach, Team Progessions, Master NLP, business coach Root & Grow, loopbaancoach, krachtgericht coachen en coachen met Theory U, intervisiecoach, Voice Dialogue, Deep Democracy, Change professional, Storylistening en Storytelling, Practitioner Insights en Disc. Daarnaast ben ik opgeleid tot trainingsacteur en sociaal bemiddelaar.

Mijn opleidingen en ervaringen voeden al mijn interventies en brachten ook verder helderheid in m’n missie; Different views, connecting people.

Erkend sociaal bemiddelaar

“Different Views brengt verschillende stemmen samen via verhalen en dialoog”

– Lili Matthijs –

Ontvang informatie en inspiratie onmiddellijk in je mailbox