Je kent ze wel, de films en de romans die vanuit een andere invalshoek hetzelfde verhaal vertellen. Ze tonen de complexiteit van onze levensverhalen en tegelijk de onderlinge verbondenheid. We hebben allemaal ons uniek levensverhaal met alles erop en eraan. Dat maakt dat we soms verstrikt raken in onze eigen gedachten en patronen en onze kijk op anderen hun gedrag niet altijd juist inschatten. Omdat we teveel kijken vanuit ons eigen perspectief.

Vanuit mijn rol als bemiddelaar en trainer in communicatie-en conflictvaardigheden pleit ik ervoor om de schoonheid van de mens te blijven zien, hoe diep je soms ook moet graven. Ik nodig je graag uit om te blijven verwonderen, zoals een kind dat nog kan. Ik zeg het zo vaak “blijf nieuwsgierig als een kind”.

Als vrijwillige coach voor Coaching for Heroes begeleidde ik de voorbije weken een aantal groepsgesprekken op de werkvloer om stil te staan bij de impact van Corona.  Dat Corona er inhakt is een feit. En dat dat voor extra verbinding zorgt is prachtig om te zien en doet ons ontdekken dat we soms dichter bij elkaar staan dan we denken. 

Tegelijkertijd ontstaan in complexe situaties altijd conflicten of wordt het bestaande conflict nog verder uitvergroot. Dat normaal vinden is  goed. Als je in een conflict zit, is het erg lastig om met een neutrale blik te kijken naar wat er gebeurt. Door te vertragen en naar elkaar te luisteren hoort men beter het perspectief van de ander. In die gesprekken was er tijd om samen eens stil te staan. En wat er dan gebeurt? Dan hoor je “ah, dat wist ik niet dat dat zo was voor jou” , “ik ben normaal zo geen prater maar ik ben blij het eens gezegd te hebben”, “het doet deugd het zo eens gehoord te hebben.” 

Wat ik wil zeggen. Dezelfde werkelijkheid ziet er anders uit, als je een ander perspectief inneemt. 

Het is een kunst om flexibel te blijven en de verschillende kanten van een situatie te blijven zien. Al gehoord van drievoudig perspectief ? Dat betekent dat je een situatie kunt zien en beleven vanuit jezelf, vanuit de ander en vanuit de interactie (wij). Alleen in de WIJ positie bestaat neutraliteit en kan je de  dynamiek en tegenstellingen zien die er spelen tussen IK en de ANDER. Switchen van perspectief is een essentiële vaardigheid om tot begrip en synergie te komen. Jezelf even serieus nemen als de ander. Jezelf trainen om mentaal te schakelen van de ene werkelijkheid naar de andere en tegelijkertijd jouw rol blijven zien en het effect van beiden op de gezamenlijke interactie.

In de IK positie onderzoek je je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Wat zijn je eigen belangen, doelen en intenties? Welk beeld heb je van jezelf en van de ander? En welke overtuigingen spelen er in de interactie?

Dezelfde vragen stel je vanuit de positie van de Ander, alsof je de ander bent.

Daarna kijk je naar jezelf en de ander vanuit de WIJ positie. Als toeschouwer. Je stelt vragen als: welk effect hebben deze twee mensen op elkaar? Hoe gaan ze met elkaar om? Waar liggen de overeenkomsten? Wat is er verschillend?

Je kan deze vragen aan jezelf stellen of met een derde bespreken zodat je extra inzichten opdoet of sleutels vindt om er mee om te gaan.   

In onze complexe wereld blijft het de uitdaging om met tal van verschillen om te gaan.  Via een collega Katrien Van Elslander maakte ik vorig jaar kennis met de antropoloog William Ury. Die bemiddelt al tientallen jaren in tal van conflicten, kleine en grote  (wereld)conflicten.  Hij haalt aan dat een belangrijk element van vrede het besef is dat wij allemaal onderdeel zijn van een groter geheel. In elk conflict is er daarmee een derde perspectief,  namelijk dat van de omstanders. Op die plek ervaar je de situatie veel neutraler en minder emotioneel. 

In zijn Tedtalk ‘the walk from no to yes’ roept Ury op om onze positie van omstander beter te benutten. Omstanders kunnen mensen die in conflict zijn uitnodigen om de situatie vanuit het derde perspectief te bekijken, of zoals William Ury zegt ‘to go to the balkony to look at the situation‘. Wanneer je het kader van waaruit je naar een situatie kijkt verandert, veranderen de woorden die je gebruikt en de manier waarop we zaken zien en interpreteren. ‘Change the frame, you change the game‘.  

Ik weet :  als verbinder en bruggenbouwer zit ik helemaal op m’n plek. 

Welkom, als je iemand zoekt om samen op het balkon naar de situatie te kijken!   

Hou je goed en warme groet,

Lili

Klaar  voor de volgende stap?