Verhalend betekenis geven aan wat er leeft

Duurzame organisaties bestaan in de gezamenlijke verhalen en ontstaan in de dialoog. Over verhalen in organisaties heb ik de afgelopen periode heel wat geleerd. Dat is nodig om mijn missie nog meer kracht bij te zetten : verbinden via de dialoog én verhalen.

 

Drie zaken ( eigenlijk zijn het er veel meer 😉) die ik de afgelopen periode leerde over het werken met verhalen in organisaties.

1.Onder- en bovenstroom

De onderstroom in een organisatie is datgene waarvan we weten dat het er is. Alleen, we hebben het er liever niet over.  Want ja, dat is lastig om mee om te gaan. Gezaag en gedoe.  We maken het nog erger dan het al is. Soft.

De bovenstroom is ook aanwezig in elke organisatie. Concreet is dat onder meer visie,  allerlei documenten, feiten en cijfers, waarneembaar gedrag enz…Vaak vindt men de bovenstroom makkelijker te managen omdat dat meer concreet en tastbaar is.  Het lijkt alsof de bovenstroom veiliger is en beter  te managen.  Maar is dat wel zo?

Waar mensen bij elkaar zijn, is er onderstroom. De tussendoorverhalen die we  vertellen aan elkaar. Op de bureau, in de wandelgangen, aan de koffiemachine, via mail…Over de gang van zaken,  het managemnt en de directie, de  pleziertjes, werk-relaties en frustraties.  Annet Scheringa zegt helder over de onderstroom : “Die griezelige wereld vol ervaringen, belevingen en emoties laten nogal wat organisaties links liggen. Zonde, want ze leveren parels aan inzichten op.”

  1. De 16-8-4 wetmatigheid

Veel managementteams komen vaak uitvoerig (16 dagen) bijeen om (eventueel onder externe begeleiding)  na te denken over de toekomst. Wanneer de visie en strategie helder zijn, hebben ze het erover met hun middenkader. ( ongeveer 8u). Die nemen vervolgens 4 minuten (bij wijze van spreken) om een en ander te communiceren naar hun medewerkers. Klaar.

De verwachting is dan dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat de organisatie in beweging komt in de gewenste richting. Heuh? Vergeet het. Medewerkers vinden het vaak onduidelijk over waar het naartoe gaat en waarom. Bovendien heeft de leiding onvoldoende zicht op wat er dieper in de organisatie speelt. Echt speelt. In de onderstroom. Dat kan ondermeer voorkomen worden door een visieverhaal te maken waarin meer stemmen gehoord worden en aan bod komen.

 

  1. LLL

Onbevooroordeeld luisteren naar wat de ander zegt. Nieuwsgierig zijn zoals een kind.  Luisteren, Luisteren, Luisteren.  Naast veiligheid zorgt dat ervoor te zorgen dat er gezegd wordt wat er moet gezegd worden.  Zonder LLL is er geen volledig verhaal.

Heeft de verandering in jouw organisatie een krachtig verhaal nodig? Of heeft jouw team/organisatie een verhaal nodig om iets een plaats te geven? Of is er een verhaal nodig dat jullie identiteit uitdraagt? Ook als leidinggevende of zaakvoerder kan je voordeel doen met een authentiek verhaal.

Ik help je graag bij het vangen van de verhalen en de vorming van een nieuw verhaal.

 

Elk verhaal heeft betekenis,

 

Luistergroet,

Lili

Klaar  voor de volgende stap?